ارزیابی عملکرد شهرهای جدید در جذب جمعیت کلان‌شهرها مطالعه موردی: شهرهای جدید اطراف تهران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده

به دنبال پیدایش مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی در کلان‌شهرها و در نتیجه افت کیفیت زندگی در آنها به‌دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، راهبرد احداث شهرهای جدید با هدف تمرکززدایی از مادرشهرها انتخاب شد. به‌منظور دستیابی به این هدف، پیش‌بینی‌هایی برای این شهرها در دوره‌های زمانی معین، عمدتاً در زمینه جذب جمعیت و اشتغال، به عمل آمد. اکنون بعد از سپری شدن این دوره‌ها فرصت مناسبی برای بررسی و ارزیابی عملکرد آنها فراهم شده است. در این مقاله، شهرهای جدید اطراف تهران (هشتگرد، پردیس، پرند و اندیشه)، که تاکنون مسکونی شده‌اند، با استفاده از روش «امتیاز استاندارد شده» در مورد جذب جمعیتِ پیش‌بینی‌شده برای آنها در افق زمانی مشخص، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که چهار شهر جدید اطراف شهر تهران که احداث شده و شروع به جذب جمعیت کرده‌اند، به یک میزان در این امر موفق نبوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Functions of New Towns in Absorption the Population for Megalopolises (Case Study: New Towns Around Tehran)

نویسندگان [English]

  • M Gharakhlou 1
  • M Panahandehkhah 2
چکیده [English]

Following the appearance of economic and social problems as well as environmental ones in megalopolises and the quality downturn of life in these megalopolises due to extremely intensity of population and activities, building new towns strategy has been chosen, with the aim of decentralizing megalopolises. In achieving this goal, forecasts has been done for new towns in different intervals, mainly in the field of population and employment. Now after this period, it is appropriate opportunity for evaluating those functions.
This paper evaluates the new towns of Tehran(Hashtgerd, Pardis, Parand and Andisheh) ranks them, using "standardized score" in connection with absorbing forecasted population for those cities in given period. Results show that Tehran’s new towns doesn’t perfect in the population absorbs that for those forecasted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • New Towns
  • Population absorb
  • Ranking.
  • Standardized Score