بررسی پتانسیل‌های اکوتوریسم مناطق کویری و بیابانی اطراف استان یزد،با استفاده از الگوی تحلیل SWOT

نویسندگان

1 مربی جهاد دانشگاهی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اکوتوریسم پدیده‌ای نسبتاً تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل می‌دهد و بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته است که سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای را به این بخش، به لحاظ درآمدزایی فراوان آن، اختصاص دهند. این شکل از گردشگری فعالیت‌های فراغتی انسان را عمدتاً در طبیعت امکان‌پذیر می‌سازد و موجب افزایش و قدردانی عمیق‌تر آنان از طبیعت می‌شود که در نهایت حس حفاظت و حراست از محیط‌های طبیعی را در آنان برمی‌انگیزد و تقویت می‌کند. آنچه که در این نوع گردشگری اهمیت فراوان دارد موضوع پایداری است، زیرا صنعت گردشگری بدون برنامه‌ریزی دقیق و توجه به قابلیت‌های بوم‌شناختی،‌ محلی، فرهنگی و اجتماعی، مشکلاتی را برای هر منطقه در پی خواهد داشت. از جمله مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی، مناطق کویری و بیابانی هستند که حدود 90 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده‌اند. وجود چنین وسعتی از نواحی خشک، لزوم توجه به پتانسیل‌های مناطق مذکور را در زمینه صنعت اکوتورسیم و ژئوتوریسم، به‌ویژه در استان یزد که در مرکز ایران و در حاشیه دشت کویر و دشت و بیابان لوت قرار گرفته است، ضروری می‌سازد. بر این اساس در نوشتار حاضر سعی شده است تا به معرفی پتانسیل‌های اکوتوریستی کویرهای اطراف استان یزد و دشت و بیابان لوت پرداخته شود و جنبه‌های مدیریت پایدار گردشگری در این مناطق با رویکرد اکوتوریسم مورد دقت و توجه قرار گیرد. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل برمبنای الگوی تحلیل SWOT استوار است و در نهایت با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در منطقه شامل چهار گروه ـ‌ نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدید‌ها ـ راهبردهایی هم‌سو با توسعه پایدار گردشگری در این مناطق ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Ecotourism Potentials of Deserts of Yazd Province, A SWOT Analysis

نویسندگان [English]

  • M. Jahanian 1
  • E. Zandi 2
چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction
Ecotourism is a new issue in the tourism industry which is only a part of the whole industry. This type of tourism makes possible human recreation activity mainly in the nature and is on the basis of targeted travels along with spiritual and cultural themes, visiting and studying of natural attractions and enjoying of divers phenomena. The most important motivation which these days encourages tourists to visit natural attractions is the curiosity of the probe tourists in order to recognition and studying of rare flora and fauna species and natural reserves which causes their deeper appreciation towards the nature that finally results in enriching of the sense of protection and reservation of natural environments. What is important in this sort of tourism is the problem of sustainability. Desserts are the most important natural attractions that include 90 percent of Iran’s area. The existence of such a wide area of deserts and dry regions makes it necessary to pay attention to these regions’ ecotourism and geotourism potentials. According to this fact, in this essay, the ecotourism potentials of deserts located around Yazd province will be discussed and sustainable tourism management aspects will be considered.

Methodology
This paper focuses mainly on three elements of ecotourism, deserts and sustainable development, and discusses tourism sustainable management from an ecotourism perspective applying a SWOT analysis model on the strengths and weaknesses (internal factors) as well as opportunities and threats (external factors) of the region. In light of the preceding remarks, the main research questions are as follow: What are the ecotourism potentials of Yazd Province and Lut Desert and how can they is exploited sustainably in order to develop the tourism of the country? What are the weaknesses, strengths, opportunities and threats of the region; and how can the weaknesses and threats be removed and the strengths and opportunities be efficiently handled?

Results and Discussion
A requisite of sustainable development in deserts is to preserve natural resources as mankind's collective heritage in such a way that the needs of the contemporary as well as future generations be met. Given the attractions of the region, ecotourism is regarded as a means of [regional] development. Considering the underdevelopment of these regions, especially the villages, due to being situated in desert, this industry can serve as an income generating and job creating means for the residents of the region and prevent them from migrating and in long term, stimulate them in preserving this rich desert ecosystem and preventing them from overgrazing and shrub-cutting in this fragile ecosystem as a result of ignorance about its benefits. Ecotourism contributes to cultural promotion and self-esteem of those who live in deserts and can lead to sustainable development of the region.

Conclusion
With respect to the numerous attractions and potentials of Yazd Province and Lut Desert, such as yardangs, unique geographical phenomena, nebkhas, castles, diversified flora, … and abundance of people interested in ecotourism, ..., some desert-based activities and practices can be proposed in order to develop tourism in general, and ecotourism in particular. Respecting the interests, motivations, physical capabilities and types of tourists (eco-tourists) and with regard to the aforementioned classifications, different kinds of tours and activities can be organized such as desert public tours, special tours for adventure tourists, educational tours to visit geotopes, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deserts of Yazd Province
  • Ecotourism
  • Sustainable Development
  • SWOT analysis.