الگوهای فضایی حوادث ترافیک درون شهری در رشت

نویسندگان

استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان

چکیده

گسترش شهرنشینی، استفاده روزافزون از اتومبیل شخصی و محدودیت توسعه شبکه‌های ارتباطی بر مشکل ازدحام ترافیکی به‌ویژه در شهرهای بزرگ کشور افزوده است. از تبعات چنین وضعیتی، حوادث زیاد رانندگی و خسارت های ناشی از آن می‌باشد. مقاله حاضر کوشش می‌کند الگوی توزیع فضایی حوادث ترافیکی و دلایل احتمالی آن را در شهر رشت که از بالاترین آمار حوادث رانندگی در ایران برخوردار است، بررسی نماید. بخش عمده داده های مورد استفاده مبتنی بر آمار حوادث رانندگی درون شهری رشت در سال 1385 می باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مسیر کمربندی و خیابان‌های اصلی منشعب از مرکز شهر در مقایسه با خیابان های کوتاه‌تر و واقع در محدوده بین مرکز و پیرامون شهر مقادیر حوادث رانندگی بیشتری دارند. در عین حال فرم و موقعیت تقاطع‌ها با میزان حوادث ترافیکی آن‌ها در رابطه می‌باشد و تقاطع‌های به شکل فلکه به‌ویژه در امتداد مسیر کمربندی نسبت به تقاطع‌های چهار راه و یا سه راه در قسمت‌های دیگر شهر حوادث ترافیکی بیشتری دارند. این در حالی است که تمرکز فعالیت‌های تجاری، خدماتی و اداری مهم در محدوده مرکزی شهر با مقادیر بالای حوادث ترافیکی در خیابان های مهم و منشعب از مرکز مرتبط می باشد. بنابراین حذف ترافیک ترانزیت از داخل شهر، تقویت سیستم حمل و نقل عمومی، اصلاح فرم، غیرهمسطح کردن تقاطع‌های مهم و بهبود کیفیت معابر موجود به منظور عبور حجم بیشتر ترافیک از مواردی هستند که بایستی در کاهش حوادث ترافیک شهری مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Patterns of Intra-Urban Traffic Accidents in Rasht

چکیده [English]

Urban development, rapid increase in car ownership along with limited transportation network expansion has accelerated car accidents in large cities of Iran during the past decades. This article aims to identify the spatial patterns of intra city car accidents in the Rasht and analyze the probable causal factors. A complete year (2006) accident data collected by police for the City of Rasht, have been employed in this analysis. The main findings of the study are:
-Main streets radiating from city center and the ring road have the highest number of car accidents and small streets locating between city center and ring road relatively have the smallest number accidents.
- The form and location of intersections correlate with the amount of car accidents. Most of the traffic circles especially those located on the ring road have the higher number of car accidents compared with four-way or three-way intersections.
- Concentration of commercial, service and office activities in the city center correlates with main streets radiating from city center with higher number of car accidents.
- Removing the transient traffic from the city, enhancement of public transportation system, improving the existing streets and upgrading intersections could reduce the traffic accidents in Rasht.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traffic accidents
  • Spatial Distribution
  • Intersection
  • Streets network
  • Rasht