ده سیف : روستایی درکناره بیابان لوت(جغرافیای ده سیف) - مصطفی مهاجرانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

10.22059/jhgr.1970.90557

عنوان مقاله [English]

Deh Seif: a village next to the Lut desert (Geography of Deh Seif) - Mustafa Mohajerani