نویسنده = پورموسوی، سید موسی
تعداد مقالات: 2
1. ژئوپولیتیک نوین خاورمیانه و سیاست خارجی ایران

دوره 41، شماره 66، زمستان 1387

محمد‌باقر قالیباف؛ سید موسی پورموسوی


2. ژئوپولیتیک نوین خاورمیانه و سیاست خارجی ایران

دوره 66، شماره 66، زمستان 1387

محمد‌باقر قالیباف؛ سید موسی پورموسوی