نویسنده = پورموسوی، سیدموسی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت شهروندان در حکومت محلّی (مطالعه‎ی موردی: تهران)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 69-89

محمّد باقر قالیباف؛ سیدموسی پورموسوی