نویسنده = ایزدی، پگاه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش هم افزایی میان نهادی در بازآفرینی شهری با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه (مورد پژوهش: منطقه هشت شهرداری شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397

پگاه ایزدی؛ زهره هادیانی؛ علی حاجی نژاد؛ جعفر قادری