نویسنده = خاکپور، براتعلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-62

براتعلی خاکپور؛ ایوب معروفی؛ بایزید شریفی؛ واحد احمدتوزه؛ هادی سلیمانی