نویسنده = ابراهیمی، لیلی
تعداد مقالات: 1
1. نقش رضایت شهروندان بر رفتارهای مثبت شهروندی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 39-54

محمد رحیم رهنما؛ لیلی ابراهیمی