نویسنده = ابراهیمی، لیلی
تعداد مقالات: 1
1. نقش رضایت شهروندان بر رفتارهای مثبت شهروندی(مطالعه موردی شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1397

محمد رحیم رهنما؛ لیلی ابراهیمی