نویسنده = الهه کولایی
همگرایی فرهنگی و اجتماعی در اوراسیای مرکزی

دوره 54، شماره 3، مهر 1401، صفحه 969-988

10.22059/jhgr.2021.314329.1008210

الهه کولایی؛ سمیه زنگنه


تبیین تفکر ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی روسیه

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 1093-1110

10.22059/jhgr.2019.267413.1007797

بهادر زارعی؛ الهه کولایی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ بهناز اسدی کیا


مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 123-140

الهه کولایی؛ ماندانا تیشه بار