نویسنده = ���������� ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. جهانی‎شدن و سرزمین‎سازی در جغرافیای سیاسی

44(80، تابستان 1391)، 80 تابستان 1391، تابستان 1391، صفحه 85-102

10.22059/jhgr.2012.24602

حمید رضا محمدی؛ محمد رئوف حیدری فر؛ شهریار حیدری