نویسنده = غلامرضا نبی بیدهندی
ارزیابی تناسب زمین و مدیریت پسماندهای بیمارستانی با استفاده از روش‌های کمی مطالعه موردی: شهرستان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22059/jhgr.2021.333420.1008407

علی مصطفوی؛ مریم پازوکی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن هویدی