کلیدواژه‌ها = "سرطان ریه"، "محیط ساخته ‏شده"، "مدل‏سازی معادلات ساختاری"، "Amos Graphic"
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1396

سعید آزادی قطار؛ ابوافضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ احسان مصطفوی؛ محسن احدنژاد روشتی