کلیدواژه‌ها = تغییر کاربری اراضی
تعداد مقالات: 2
1. آثار گسترش فیزیکی و تغییر کاربری‌‌های شهری بر حریم رودخانه (مطالعۀ موردی: رود خشک در شیراز)

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 591-602

10.22059/jhgr.2016.57372

میثم جمالی؛ ابراهیم مقیمی؛ زین العابدین جعفرپور؛ پرویز کردوانی