کلیدواژه‌ها = شهر رشت
تحلیل تأثیر عملکردهای محله‎ای بر رفتار سفر شهروندان (مورد مطالعه: شهر رشت)

دوره 46، شماره 3، مهر 1393، صفحه 657-676

10.22059/jhgr.2014.51269

سید علی حسینی؛ یوسف بهرامی؛ ایرج قادری مطلق


الگوهای فضایی حوادث ترافیک درون شهری در رشت

دوره 65، شماره 65، آذر 1387

نورالدین عظیمی؛ محمد رضا فاروقی


الگوهای فضایی حوادث ترافیک درون شهری در رشت

دوره 41، شماره 65، آذر 1387

نورالدین عظیمی؛ محمد رضا فاروقی