کلیدواژه‌ها = مراتع
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تطبیقی نظام حکمرانی مراتع در ایران قبل و بعد از مصوبه ملی شدن مراتع: کاربستی از قواعد حقوق مالکیت در مدل تحلیل نهادی الینور آسترم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

10.22059/jhgr.2021.310995.1008180

محسن باقری نصرآبادی؛ علیرضا چیت سازیان؛ وحید یاوری