کلیدواژه‌ها = سکونتگاه‌های روستایی
نقش سیاست‌های تعدیل ساختاری در دگردیسی اقتصاد روستایی ناحیة رضوانشهر

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 159-175

10.22059/jhgr.2017.237266.1007494

فرهاد عزیزپور؛ فرهاد جوان؛ محمد حجی‌پور