توزیع فضایی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی مطالعه موردی: شهر اصفهان

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این مقاله سعی دارد توزیع فضایی مراکز اقامتگاهی گردشگری شهری را با تأکید بر شهرهای تاریخی براساس مدل‌های آشورث، تنبریگ و گتز مورد آزمون قرار دهد. روش این پژوهش توصیفی _ تحلیلی است که با بهره‌گیری از دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی اطلاعات جمع‌آوری و طبقه بندی و سپس در سامانه اطلاعات جغرافیایی وارد شد. به‌کارگیری این مدل‌ها در شهر اصفهان نشان می دهد که جاذبه های شهری، تأسیسات اقامتی و تجاری، محدوده مرکزی شهر و بخش تاریخی شهر را شکل داده و اهمیت گردشگری بیشتر این قسمت از شهر را سبب شده‌اند. همچنین مکان‌یابی هتل‌ها بر اساس محور خیابان‌های تاریخی(از جمله چهارباغ) شکل گرفته که این وضعیت برخلاف نظر وال، دودیکا و هاچینسون و آشورث و تنبریگ می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Distribution of Hotels Site in Esfahan City, Iran

نویسنده [English]

  • A Movahed
چکیده [English]

This paper is to examine spatial distribution hotel sites of urban tourism. This study focuses upon tourist-historic cities, discuss and analysis on the basis of Ashworth and Tunbridge and Getz’s models on the basis of western cities are described and it is applied to Esfahan city, Iran. Our considering shows that hotels, attractions and CBD are in city historical zone and hotel location is on Charbagh street axise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Esfahan
  • hotel
  • Location
  • Spatial Distribution
  • Tourism