بررسی علل و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت‌های درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم تهران‌پارس در منطقه 8 شهرداری تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چکیده

در مقطعی که نوسازی و بازسازی نواحی مختلف شهرهای کشور از جمله دغدغه‌های مسئولین و برنامه‌ریزان شهری است، ضرورت شناخت از چرایی، چگونگی و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت‌های درون‌شهری برای دستیابی به قانونمندی‌های حاکم بر این حرکات، اصلی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. این مهاجرت‌ها که غالباً به تغییر محل سکونت افراد، به‌طور اختیاری به سایر نواحی شهر صورت می‌گیرد، سبب نابسامانی‌های اجتماعی - فرهنگی و بی‌قوارگی فیزیکی - کالبدی و مآلاً کاهش حس همسایگی در مقطعی که مشارکت‌های مردمی ضرورت دارد، شده‌است. بافت قدیم تهرانپارس از منطقه‌ 8 شهرداری تهران دستخوش چنین نابسامانی‌هایی است. تحقیق حاضر با شناخت عوامل مؤثر در مهاجرت‌های درون‌شهری و پیامدهای اجتماعی - فضایی ناشی از آن با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. داده‌های تحقیق عمدتاً از طریق روش میدانی(مصاحبه، پرسشگری و پیمایش) جمع‌آوری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با شناخت چرایی و چگونگی و پیامدهای این نوع مهاجرت‌ها می‌توان به کاهش نابسامانی‌های اجتماعی - فضایی ناشی از این نوع حرکات در نواحی مختلف شهری کمک نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causes and Socio-spatial Impacts of Intra-urban Migration, The Case: Old Neighborhood of Tehranpars in Municipality No.8

نویسندگان [English]

  • J Sajadi 1
  • H Ahmadi Dastjerdi 2
1
2
چکیده [English]

It is essential for the urban managers and planners, particularly when facing the challenges regarding the urban renewal to understand the causes and socio-spatial impacts of intra-urban migration. This kind of migration which is considered as a voluntary residential relocation within the urban areas are the causes for socio-cultural and physical irregularities as well as the degradation of sense of place needed for an effective people participation.
The old neighborhood of Tehran pars in Tehran’s municipality No. 8- the study area- experiencing such irregularities. This Descriptive-analytical research was conducted to understand the causes and socio-spatial impacts of intra-urban migration, mentioned above in area.
The research findings, based on data analysis, collected mainly by interview and questioner shows that understanding the regularities of this kind of move can reduce the socio-spatial problems in destinations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intra-urban Migration
  • Socio-spatial dialectic
  • TEHRAN
  • Tehranpars