چکیده های لاتین

10.22059/jhgr.2015.53631

عنوان مقاله [English]

English Abstract