تحلیل فضایی شاخص های توسعه پایدار به منظورتحقق پذیری شهرهای خلاق (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از این تحقیق تحلیل فضایی شاخص های توسعه پایدار در تطبیق با شاخص های شهر خلاق به منظور تحقق شهر خلاق است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری 21 نقطه شهری استان یزد است. رشد سریه شهرنشینی، افزایش مهاجرت ها، توسعه صنعتی شهرها و رشد حاشیه نشینی در سال های اخیر نه تنها شاخص های توسعه پایدار بلکه شاخص های شهر خلاق را در شهرهای استان یزد تحت تاثیر قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد عدم به کارگیری مولفه های نوآوری های شهری فناورانه منجر به عدم خلاقیت و شکل گیری بحران های شهری جدید و پایین آمدن کیفیت زندگی در فضاهای عمومی شهرهای استان شده است. تبدیل شریان اقتصادی (خیابان قیام) در قلب مرکزی بافت تاریخی شهر یزد به یک مسیر پیاده محور بدون بر خلاف مصوبات شهرسازی، استقرار تابلوهای شهری بر خلاف ضوابط و قوانین سیما و منظر شهری، تبدیل فضاهای عمومی شهروندان با کاربری فضای سبز به کاربری تجاری بدون مصوبه کمیسیون ماده 5 همه بیانگر عدم توجه به معیارهای شهر خلاق در شهرهای استان است. نتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی نشان می دهد بخش نوآوری می تواند بیشترین تاثیر را در پیشگویی و تحقق پذیری شهر خلاق در شهرهای استان داشته باشد. به گونه ای که استفاده از دانش های نوین در تولیدات صنعتی با استقرار صنایع با تکنولوژی بالا در شهرهای استان، به کارگیری ایده های جدید در کنترل ساخت و سازها برخلاف ضوابط شهرسازی و معماری، راه اندازی خانه گفتمان مدیریت یکپارچه شهری، شهر سالم، شهر زیست پذیر، استفاده خلاقانه از رنگ و مصالح، ارتقاء جایگاه تکنولوژی در زیرساخت ها و خدمات شهری و تقویت رابطه مدیریت شهری و شهروندان راهبردهای اصلاح شاخص های توسعه پایدار در راستای تحقق پذیری شهر خلاق در شهرهای استان یزد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Sustainable Development Indicators In order to Realization of Creative Cities (Case Study: Cities OF Yazd Province )

نویسندگان [English]

 • A. Bagheri 1
 • asghar zarabi 2
 • mirnajaf mousavi 3
1 UT
2 عضو هیات علمی
3 عضو هیات علمی
چکیده [English]

Extended abstract:
Introduction
Indicators of sustainability are different from the traditional indicators of economic, social and environmental performance. Traditional indicators – such as stockholder profits, asthma rates and water quality – measure changes in one part of a community as if they were entirely independent of the other parts. Working with sustainability indicators therefore provides the potential of translating the ideals and values of sustainable development into measures for assessing the progress that cities are making. Such assessment in turn provides the basis upon which to seek new directions for policies and programmes that are important to shifting cities towards more sustainable paths to development and growth. In this regard, Creative city is a place with strong potentials for arts, culture, creativity and innovation which is characterized by four scenarios of creative human capital, quality of life, innovation and social capital aimed at the application of sustainable development indicators. Also, concepts such inventions and creativity in all scientific fields, creative industries, elements of sustainable economy and environment are the criteria underlying complete social welfare and improved quality of life as well as the livability of the city. As a result, given that city and its quality of life are directly influenced by the attitude towards urban issues, urban creativity as a strategic approach affects the above criteria. Actually, modern urban planning shows an avalanche of varying initiatives focused on creative urban development, in particular by centring on culture and arts as multifaceted cornerstones for innovative development of the city. For this purpose, the creative class has a major impact on the study of factors that can motivate competition in urban areas. In the conceptual model of this research, the application of creative class as human and social capital will encourage innovation in urban environments, which would result in improved quality of life of residents. Now, if this component of creative city is applied to all indicators of sustainability, the foundation for the realization of a creative city will be laid. In this regard, competition and collusion of realizable and conflicting elements as well as conformity are the main barriers to sustainable urban development and creative city. The aim of this study is to investigate the relationship between sustainable development indicators and criteria of creative cities in Yazd Province with an eye toward the implementation of sustainable creative city.
Methodology
This is a descriptive-analytical study and statistical population consists of 21 cities of Yazd Province, The research draw on 50 indicators of sustainable development and 30 indicators of creative. For data analysis, Decision Tree and Neural Network Model were used. Furthermore, to test the relationship between the variables, inferential statistics tests such as correlation coefficient, multiple regression and path analysis were employed.
Results and discussion
In many programs, especially in urban and regional planning, the number of population and spatial-temporal distribution is of particular importance. According to the official statistics of Iran, Yazd province had a population of 401,868 people in 1976 which increased to 1,074,428 people in 2011. In recent decades, in addition to population growth there has been an increase in the numbers of cities as well. This has led to unbalanced distribution of population in this Province, giving rise to urban imbalances and inequalities. Accordingly, a study of indicators of sustainable development in Yazd province shows Yazd and Mybod fall in the group pf sustainable cities. Also, the results of path analysis about the indicators of a creative city show that innovation variable (0.672) 0 and education (0.537) have the largest effects in the cities of Yazd province in terms of sustainable development and creative city respectively. Also multiple correlation coefficients (R) confirm the relationship between indicators of creative city and sustainable urban development (as a combined index) in cities of Yazd province with a rate of 0.569. Decision Tree findings are indicative of high impact indicators Human Capital and Innovation The realization of creative cities in the cities of Yazd. In smaller cities of the province, investment in social capital can be a precursor to attract the creative class and the formation of innovation why always these cities accounted for a large share of public participation in all aspects of urban development. Finally, given its substantial human capital, numerous experts high growth rate and multiple technology centers, the city of Yazd has great potentials in using renewable energy (solar, wind) and advancing toward the realization of a creative city.
Conclusion
Finally, suggestions that can help the realization of creative cities in Yazd province include Joint decision urban management organizations in the set up a committee urban landscape for visual harmony of urban landscapes in cities of Yazd Strengthen relationship with urban management and citizens; improve the Status of technology infrastructure and urban services, Design elements and symbols of urban Based on history, culture, art, social and economic characteristics of cities And the use of local materials In combination with the breathtaking scenery of music and color Centers, axes and urban public spaces In order to increase participation of citizens in urban areas and the expansion of social interaction, Prediction construction public and private parking in urban centers humanist With a focus on pedestrian and bicycle movement, Innovative use of color and materials In order to minimize energy consumption, The use of highly recyclable materials, Strengthening and creating spaces pause, coordination color panel buildings with facade paints, the use of cool colors and calming the land use religious, flooring distinct strengthening of walking, improving the readability of urban spaces, the use of warm color in land use commercial in order to increase Capability Forward in space, Create the relationship between industrial clusters Available at cities with centers of higher education and universities to support creative ideas, The creation of urban spaces with the capacity to attract and retain creative class of urban and Use of the new sciences in industrial production with the establishment of high-tech industries.

Keyword: Sustainable development, creative city, implementations, Space analysis, Cities of Yazd province

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Development
 • creative city
 • implementations
 • Space analysis
 • Cities of Yazd province

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1396
 • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1396
 • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1396