تاثیرگذاری ژئوپلیتیک انرژی بر تامین امنیت منطقه‌ای جنوب آسیا با تاکید بر نقش هند و چین در قرن 21

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

منطقه جنوب آسیا با نزدیک به دو میلیارد نفر جمعیت در سال 2021، به عنوان یک حوزه ژئوپلیتیکی مستقل همواره یکی از کانون های تنش در سیاست جهانی بوده است. در چند دهه اخیر، با گسترش رشد اقتصادی کشورهای منطقه و افزایش تقاضا برای واردات و مصرف انرژی، کشورهای جنوب آسیا کوشیده ‌اند ترتیباتی مد نظر قرار دهند که بیش از هر چیز تامین‌کننده منافع ملی آن ‌ها باشد. دراین راستا، مسئله امنیت در این منطقه به دلیل حضور دو کشور هسته‌ای یعنی هند و پاکستان و نیز چین (در شرق آسیا) که دارای تعارض منافع گسترده‌ای با یکدیگر هستند؛ به یک موضوع حیاتی برای کشورهای عضو منطقه و دیگر کشورهای جهان تبدیل شده است. به ویژه آن که رشد همزمان هند و چین، یک عامل اساسی برای درک بهتر قرن بیست و یکم است.

این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به این مهم می‌ پردازد که چگونه انرژی بر فرایند امنیت منطقه ای جنوب آسیا تاثیر گذاشته است؛ و چگونه چین و هند دراین باره به نقش‌آفرینی می‌ پردازند. نتیجه تحقیق نشان‌ می‌دهد عواملی همچون تعارض منافع، رقابت های ژئوپلیتیک، کشمکش‌ های سرزمینی موجب شده ‌اند تا چین و هند در راستای توسعه اقتصادی هر چه بیشتر خود اقدام به گسترش حوزه نفوذ در فراتر از مرزهای ملی خود نمایند تا شرایط لازم برای تامین منافع خود به ویژه در حوزه انرژی مورد نیاز را فراهم آورند. این امر موجب شده است امنیت منطقه‌ای در این بخش از جهان بیش از گذشته شکننده و در معرض تهدید قرار گیرد.

.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of geopolitics of energy on creating security in the regions of South Asia with an emphasis on the role of India and China in the twentieth century

نویسندگان [English]

 • Marjan Badiee Azandehie 1
 • Bahador Zarei 1
 • Moein Barzegarzadeh zarandi 2
1 Assistant Professor of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

With a population of about two billion people in 2021, South Asia has always been one of the tension centers in international policy as an independent geopolitical center. In recent decades, with the economic development of the countries in South Asia and the increase in demands for the import and consumption of energy, the regions of South Asia have attempted to make some moves which can above all increase their national security. In a similar vein, due to the presence of the pivotal countries (India and Pakistan) in East Asia which are in major conflict with each other, the issue of security in this area has turned into a vital matter for the countries of South Asia and also other countries of the world. More especially, the simultaneous development of China and India is a crucial factor for a better understanding of the twenty first century. Using an analytical-descriptive technique, the present study examines how energy has affected affect the process of national security in South Asia and how the roles which can India and China play in this regard. The results of this study suggest that factors such as conflict of interests, geographical rivalries, and regional conflicts have made China and India to go beyond their borders for economic development and prepare the conditions for providing their energy-related interests. These events have made national security in this part of the world more fragile and subject to any threat.

With a population of about two billion people in 2021, South Asia has always been one of the tension centers in international policy as an independent geopolitical center. In recent decades, with the economic development of the countries in South Asia and the increase in demands for the import and consumption of energy, the regions of South Asia have attempted to make some moves which can above all increase their national security. In a similar vein, due to the presence of the pivotal countries (India and Pakistan) in East Asia which are in major conflict with each other, the issue of security in this area has turned into a vital matter for the countries of South Asia and also other countries of the world. More especially, the simultaneous development of China and India is a crucial factor for a better understanding of the twenty first century. Using an analytical-descriptive technique, the present study examines how energy has affected affect the process of national security in South Asia and how the roles which can India and China play in this regard. The results of this study suggest that factors such as conflict of interests, geographical rivalries, and regional conflicts have made China and India to go beyond their borders for economic development and prepare the conditions for providing their energy-related interests. These events have made national security in this part of the world more fragile and subject to any threat.

With a population of about two billion people in 2021, South Asia has always been one of the tension centers in international policy as an independent geopolitical center. In recent decades, with the economic development of the countries in South Asia and the increase in demands for the import and consumption of energy, the regions of South Asia have attempted to make some moves which can above all increase their national security. In a similar vein, due to the presence of the pivotal countries (India and Pakistan) in East Asia which are in major conflict with each other, the issue of security in this area has turned into a vital matter for the countries of South Asia and also other countries of the world. More especially, the simultaneous development of China and India is a crucial factor for a better understanding of the twenty first century. Using an analytical-descriptive technique, the present study examines how energy has affected affect the process of national security in South Asia and how the roles which can India and China play in this regard. The results of this study suggest that factors such as conflict of interests, geographical rivalries, and regional conflicts have made China and India to go beyond their borders for economic development and prepare the conditions for providing their energy-related interests. These events have made national security in this part of the world more fragile and subject to any threat.

With a population of about two billion people in 2021, South Asia has always been one of the tension centers in international policy as an independent geopolitical center. In recent decades, with the economic development of the countries in South Asia and the increase in demands for the import and consumption of energy, the regions of South Asia have attempted to make some moves which can above all increase their national security. In a similar vein, due to the presence of the pivotal countries (India and Pakistan) in East Asia which are in major conflict with each other, the issue of security in this area has turned into a vital matter for the countries of South Asia and also other countries of the world. More especially, the simultaneous development of China and India is a crucial factor for a better understanding of the twenty first century. Using an analytical-descriptive technique, the present study examines how energy has affected affect the process of national security in South Asia and how the roles which can India and China play in this regard. The results of this study suggest that factors such as conflict of interests, geographical rivalries, and regional conflicts have made China and India to go beyond their borders for economic development and prepare the conditions for providing their energy-related interests. These events have made national security in this part of the world more fragile and subject to any threat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • South Asia
 • Region
 • Regional security
 • Energy
 • Geopolitics of India and China

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 26 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 21 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 21 آذر 1400