نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی برنامه‌ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر قم) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 115-141]
 • احمدی فرد، نرگس تأثیر بلندمرتبه‎سازی بر میزان جرایم شهری(مطالعه‎ی موردی: مناطق بیست‎ودوگانه‎ی تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 61-72]
 • اخباری، محمد موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش‌های امریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان، مطالعة موردی: طرح خاورمیانه بزرگ [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 87-112]
 • اسکندری ثانی، محمد برنامه‌ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر قم) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 115-141]
 • اسلامی پریخانی، صدیف سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی توسعة گردشگری، (مطالعه موردی شهرستان مشکین‌شهر) [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 37-52]
 • اشنویی، امیر تحلیل و مقایسه‎ی توزیع اندازه‎ی شهرها در سیستم شهری ایران و کشورهای همسایه [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 85-99]
 • افتخاری، عبدارضا رکن الدین نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قیر و کارزین ـ استان فارس) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، (مطالعۀ موردی : دهستان خاوۀ شمالی، استان لرستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 13-33]
 • افضلی، رسول بنیادهای شناخت‎شناسی و روش‎شناسی نظریه‎های پست‎مدرن در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 39-60]
 • افضلی، رسول ژئوپلیتیک از نگاهی دیگر: تمرکززدایی از دانش/ قدرت [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 1-22]
 • امیری، علی بنیادهای شناخت‎شناسی و روش‎شناسی نظریه‎های پست‎مدرن در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 39-60]
 • ایمنی قشلاق، سیاوش تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ی ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 169-196]

ب

 • بدری، سید علی اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 53-68]
 • بدری، سید علی نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قیر و کارزین ـ استان فارس) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان نقش تغییرات مورفولوژی رودخانه‌ی مرزی هیرمند در روابط سیاسی ایران و افغانستان [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 197-220]
 • بهمند، داداله نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قیر و کارزین ـ استان فارس) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • بوذرجمهری، خدیجه تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ی ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 169-196]

پ

 • پارسایی، اسماعیل بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلّی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی (مطالعه‎ی موردی: خانه‎ی انصاف و شوراهای حل اختلاف) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 146-164]
 • پور احمد، احمد بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت‌های درون‌شهری، مطالعه موردی: بافت قدیم خرم‌آباد [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 17-36]
 • پور حسین، حمید تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 23-44]
 • پورطاهری، مهدی ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، (مطالعۀ موردی : دهستان خاوۀ شمالی، استان لرستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 13-33]
 • پور طاهری، مهدی نقش مهاجرت فصلی نیروی کار در معیشت خانوارهای روستایی(مطالعه‎ی موردی: شهرستان سروآباد ـ استان کردستان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 111-127]
 • پور موسوی، موسی تأثیر بلندمرتبه‎سازی بر میزان جرایم شهری(مطالعه‎ی موردی: مناطق بیست‎ودوگانه‎ی تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 61-72]

ت

 • تقوایی، علی اکبر تحلیل رابطه بین مؤلّفه‎های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری(مطالعه‎ی موردی: منطقه 17 شهر تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 19-18]
 • تقوایی، مسعود تحلیل نابرابری‌های توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 153-168]
 • تیموری، ایرج سنجش توسعه‎ی پایدار محلّه‎های شهری با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 17 شهرداری تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 89-111]

ج

 • جوان، جعفر نقش چاهک‎ها در متنوع‎سازی اقتصاد روستایی، (مطالعۀ موردی: شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 49-66]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 23-44]
 • حاجی نژاد، علی بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیّت محیط زندگی (مطالعه‌ی موردی: مقایسه‌ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 129-144]
 • حافظ نیا، محمد رضا بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلّی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی (مطالعه‎ی موردی: خانه‎ی انصاف و شوراهای حل اختلاف) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 146-164]
 • حبیبی، کیومرث بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت‌های درون‌شهری، مطالعه موردی: بافت قدیم خرم‌آباد [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 17-36]
 • حیدری مکرر، حمید نقش چاهک‎ها در متنوع‎سازی اقتصاد روستایی، (مطالعۀ موردی: شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 49-66]
 • حیدری نوشهر، مهری تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‎ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعه‎ی موردی : شهر اردکان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 165-179]
 • حیدری نوشهر، نیر تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‎ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعه‎ی موردی : شهر اردکان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 165-179]
 • حسینی، سید محسن کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 99-114]
 • حسین پور پوریان، رضا بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلّی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی (مطالعه‎ی موردی: خانه‎ی انصاف و شوراهای حل اختلاف) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 146-164]
 • حکمت نیا، حسن تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‎ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعه‎ی موردی : شهر اردکان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 165-179]

خ

 • خانی، محمد باقر تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار تبریز و حوزة نفوذ آن [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 133-152]
 • خسروی، فرامرز استخراج شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده‎ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: محدوده‎ی غربی بافت فرسوده‎ی شهر جهرم) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 117-136]

د

 • دادور خانی، فضیله تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ی ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 169-196]

ذ

 • ذکی، یاشار اصل تمامیّت ارضی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 221-236]

ر

 • رحیمی هرآبادی، سعید نقش تغییرات مورفولوژی رودخانه‌ی مرزی هیرمند در روابط سیاسی ایران و افغانستان [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 197-220]
 • رضاعلی، منصور نمایه(لیست کل مقالات به انضمام نام نویسندگان و شماره های انتشار یافته (از 1 الی 78) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 237-270]
 • رضوان، علی تحلیل رابطه بین مؤلّفه‎های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری(مطالعه‎ی موردی: منطقه 17 شهر تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 19-18]
 • رضوانی، محمد رضا نقش مهاجرت فصلی نیروی کار در معیشت خانوارهای روستایی(مطالعه‎ی موردی: شهرستان سروآباد ـ استان کردستان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 111-127]
 • رضوانی، محمد رضا تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]
 • رضوانی، محمد رضا تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ی ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 169-196]
 • رفیعیان، مجتبی تحلیل رابطه بین مؤلّفه‎های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری(مطالعه‎ی موردی: منطقه 17 شهر تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 19-18]
 • رفیعیان، مجتبی بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیّت محیط زندگی (مطالعه‌ی موردی: مقایسه‌ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 129-144]
 • رهنما، محمد رحیم مقایسه‎ی تطبیقی ـ تحلیلی مدل‎های سلسله‎مراتبی، محاسبه‎گر رستری و هم‎پوشانی وزن برای شناسایی و اولویت‎بندی توسعه‎ی بافت‎های مرکزی شهرها(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی عیدگاه مشهد) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 101-116]
 • رهنمایی، محمد تقی سنجش توسعه‎ی پایدار محلّه‎های شهری با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 17 شهرداری تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 89-111]

ز

 • زیاری، کرامت اله بررسی آسایش و امنیت در محله‎های شهر یزد [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 1-11]
 • زارعی، بهادر اصل تمامیّت ارضی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 221-236]
 • زارعی فرشاد، حمید تحلیل و مقایسه‎ی توزیع اندازه‎ی شهرها در سیستم شهری ایران و کشورهای همسایه [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 85-99]
 • زمانی، حسین بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیّت محیط زندگی (مطالعه‌ی موردی: مقایسه‌ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 129-144]
 • زنگی آبادی، علی استخراج شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده‎ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: محدوده‎ی غربی بافت فرسوده‎ی شهر جهرم) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 117-136]
 • زنگانه، ابوالفضل بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 85-98]
 • زنگانه، احمد بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 85-98]
 • زنگنه شهرکی، سعید تأثیر بلندمرتبه‎سازی بر میزان جرایم شهری(مطالعه‎ی موردی: مناطق بیست‎ودوگانه‎ی تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 61-72]

س

 • سجاسی قیداری، حمد ا... اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 53-68]
 • سعیدی رضوانی، نوید بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 113-132]
 • سلطانزاده، حسین نقش جغرافیا در شکل‌گیری انواع حیاط در خانه‌های سنتی ایران [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 69-86]
 • سلمان، عبدالرسول کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 99-114]
 • سلمانی، محمد نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قیر و کارزین ـ استان فارس) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • سلمانی، محمد نقش مهاجرت فصلی نیروی کار در معیشت خانوارهای روستایی(مطالعه‎ی موردی: شهرستان سروآباد ـ استان کردستان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 111-127]
 • سلیمانی مهرنجانی، محمد بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 85-98]

ش

 • شاطریان، محسن تحلیل و مقایسه‎ی توزیع اندازه‎ی شهرها در سیستم شهری ایران و کشورهای همسایه [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 85-99]
 • شاه آبادی، علیرضا بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 85-98]
 • شیخ بیگلو، رعنا تحلیل نابرابری‌های توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 153-168]
 • شریفی نیا، زهرا نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست(مطالعه موردی: مرتع ممیزی‎شدۀ شوررود، بخش شیب‎آب شهرستان زابل) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 67-84]
 • شهدادی خواجه عسگر، علی اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 53-68]

ص

 • صابری، حمید تحلیل فضایی شاخص‎های رشد هوشمند شهری (مطالعه‎ی موردی: مناطق شهر اصفهان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • صادقلو، طاهره اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 53-68]
 • صحرائیان، زهرا استخراج شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده‎ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: محدوده‎ی غربی بافت فرسوده‎ی شهر جهرم) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 117-136]
 • صحنه، بهمن تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]
 • صمدی، محمد حسین ارزیابی کمّی و کیفی کاربری اراضی شهر مریوان [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 45-66]

ض

 • ضرابی، اصغر تحلیل فضایی شاخص‎های رشد هوشمند شهری (مطالعه‎ی موردی: مناطق شهر اصفهان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • ضرابی، اضغر سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی توسعة گردشگری، (مطالعه موردی شهرستان مشکین‌شهر) [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 37-52]

ع

 • عبدی، عطا ا... موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش‌های امریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان، مطالعة موردی: طرح خاورمیانه بزرگ [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 87-112]
 • عبدی، ناصح تأثیر بلندمرتبه‎سازی بر میزان جرایم شهری(مطالعه‎ی موردی: مناطق بیست‎ودوگانه‎ی تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 61-72]

غ

 • غلامعلی فرد، مهدی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 99-114]

ف

 • فاضل نیا، غریب مکان‎یابی و اولویت‎بندی پارک‎های شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله‎مراتبی TOPSIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: شهر الشتر) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 137-152]
 • فتاحی، احد ا... ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، (مطالعۀ موردی : دهستان خاوۀ شمالی، استان لرستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 13-33]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 53-68]
 • فرهودی، رحمت ا... بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت‌های درون‌شهری، مطالعه موردی: بافت قدیم خرم‌آباد [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 17-36]
 • فرهودی، رحمت ا... سنجش توسعه‎ی پایدار محلّه‎های شهری با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 17 شهرداری تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 89-111]

ق

 • قدیری معصوم، مجتبی تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]

ک

 • کاظمی، داود بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 113-132]
 • کاظمی بی نیاز، مهدی مقایسه‎ی تطبیقی ـ تحلیلی مدل‎های سلسله‎مراتبی، محاسبه‎گر رستری و هم‎پوشانی وزن برای شناسایی و اولویت‎بندی توسعه‎ی بافت‎های مرکزی شهرها(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی عیدگاه مشهد) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 101-116]
 • کاظمی زاده، شمس ا... برنامه‌ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر قم) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 115-141]
 • کامیاب، حمیدرضا کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 99-114]
 • کیانی، اکبر مکان‎یابی و اولویت‎بندی پارک‎های شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله‎مراتبی TOPSIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: شهر الشتر) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 137-152]
 • کشاورز، مهناز بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت‌های درون‌شهری، مطالعه موردی: بافت قدیم خرم‌آباد [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 17-36]
 • کنعانی، محمد رضا ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه‎ی شهری با مدل تصمیم‎گیری چندمعیاری MCDM وGIS (مطالعه‎ی موردی: شهرستان ساری، استان مازندران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 75-88]

گ

 • گودرزی مهر، سعید نقش تغییرات مورفولوژی رودخانه‌ی مرزی هیرمند در روابط سیاسی ایران و افغانستان [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 197-220]
 • گیوه چی، سعید تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‎ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعه‎ی موردی : شهر اردکان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 165-179]

م

 • مافی غلامی، داود ارزش‌گذاری اقتصادی تفرجگاه‌های طبیعی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای، مطالعه موردی: چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • محمدی، جمال تحلیل فضایی شاخص‎های رشد هوشمند شهری (مطالعه‎ی موردی: مناطق شهر اصفهان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • محمد پور، صابر تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 23-44]
 • محمودیان، حشمت ا... مکان‎یابی و اولویت‎بندی پارک‎های شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله‎مراتبی TOPSIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: شهر الشتر) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 137-152]
 • مختاری هشی، حسین موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش‌های امریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان، مطالعة موردی: طرح خاورمیانه بزرگ [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 87-112]
 • مرادی، اسکندر ژئوپلیتیک از نگاهی دیگر: تمرکززدایی از دانش/ قدرت [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 1-22]
 • میرحیدر، دره ژئوپلیتیک از نگاهی دیگر: تمرکززدایی از دانش/ قدرت [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 1-22]
 • مرصوصی، نفیسه تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار تبریز و حوزة نفوذ آن [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 133-152]
 • میرکتولی، جعفر ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه‎ی شهری با مدل تصمیم‎گیری چندمعیاری MCDM وGIS (مطالعه‎ی موردی: شهرستان ساری، استان مازندران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 75-88]
 • مطیئی لنگرودی، سیدحسن تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]
 • منوچهری میاندوآب، ایوب تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 23-44]
 • مهدوی، مسعود نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست(مطالعه موردی: مرتع ممیزی‎شدۀ شوررود، بخش شیب‎آب شهرستان زابل) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 67-84]
 • موحد، علی ارزیابی کمّی و کیفی کاربری اراضی شهر مریوان [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 45-66]

ن

 • نظری، عبدالحمید تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]
 • نوری کمری، اکرم ارزش‌گذاری اقتصادی تفرجگاه‌های طبیعی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای، مطالعه موردی: چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]

و

 • وارثی، حمید رضا تحلیل فضایی شاخص‎های رشد هوشمند شهری (مطالعه‎ی موردی: مناطق شهر اصفهان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • وارثی، حمید رضا تحلیل نابرابری‌های توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 153-168]
 • ویسی، فرزاد نقش مهاجرت فصلی نیروی کار در معیشت خانوارهای روستایی(مطالعه‎ی موردی: شهرستان سروآباد ـ استان کردستان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 111-127]

ی

 • یارعلی، نبی ا... ارزش‌گذاری اقتصادی تفرجگاه‌های طبیعی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای، مطالعه موردی: چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]