نویسنده = حاجی نژاد، علی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل نقش هم افزایی میان نهادی در بازآفرینی شهری با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه (مورد پژوهش: منطقه هشت شهرداری شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397

پگاه ایزدی؛ زهره هادیانی؛ علی حاجی نژاد؛ جعفر قادری


3. تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی ـ فضایی مناطق شهری

دوره 42، شماره 70، زمستان 1388، صفحه 91-109

علی حاجی نژاد؛ مهدی پورطاهری؛ علی احمدی