نویسنده = بهرامی، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر عملکردهای محله‎ای بر رفتار سفر شهروندان (مورد مطالعه: شهر رشت)

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 657-676

سید علی حسینی؛ یوسف بهرامی؛ ایرج قادری مطلق