نویسنده = حسنی بخشکندی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مکان‌گزینی استقرار انسانی در شرایط بحرانی (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 133-149

علی مصیب زاده؛ حامد حسنی بخشکندی؛ میلاد محمودی شیخ سرمست