نویسنده = خوارزمی، امیدعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی کلان‌شهر مشهد

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 373-385

رسول قربانی؛ امیدعلی خوارزمی؛ نعیمه ترکمن نیا