نویسنده = ارگانی، میثم
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پتانسیل و الگوی رشد بهینة شهر تبریز مبتنی بر استفاده از شبکه‌های عصبی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 731-745

رحیمه رستمی؛ میلاد باقری؛ میثم ارگانی؛ مصطفی حسن وند