نویسنده = احمدی، عبدالرحمان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات مشارکت در فعالیت‏های اقتصادی بر نشاط زنان روستایی(مطالعه موردی: بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1397

سعدی محمدی؛ سوران منوچهری؛ عبدالرحمان احمدی