نویسنده = بیگدلی راد، وحید
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی معیارهای موثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

وحید بیگدلی راد؛ شهرام ملکی