نویسنده = پاکزاد، شادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر رؤیت‌پذیری بر الگوهای مکث در میدان‌های شهری (مطالعۀ موردی: میدان نبوت نارمک)

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 931-950

شادی پاکزاد؛ مصطفی بهزادفر؛ حمید ماجدی