نویسنده = مظفر صرافی
تعداد مقالات: 2
2. رویکرد نو منطقه گرایی در راستای ارتقای نظام مدیریت توسعة فضایی ایران

دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 857-874

مظفر صرافی؛ ناصر نجاتی علاف