نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری نواحی شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونه موردی: ناحیه یک از منطقه یازده تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1399

10.22059/jhgr.2020.279447.1007902

فرشاد نوریان؛ سجاد عبدالله پور؛ رضا قاضی؛ مرتضی گلشاهی