نویسنده = علی شماعی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1397

علی شماعی؛ عاطفه دانشور خرم؛ احمد روانبخش؛ مجید افسر


2. تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان)

دوره 48، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 783-799

علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور؛ محمد سلیمانی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ تقی حیدری