کلیدواژه‌ها = کیفیت محیط
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی کیفیت زندگی در محلۀ سیروس تهران

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 513-535

10.22059/jhgr.2017.33919.1006519

حسین حاتمی‌نژاد؛ کرامت‌اله زیاری؛ شهرام پارسا (پشاه‌آبادی)؛ مهسا حاجی


4. سنجش میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محلة نواب

دوره 42، شماره 67، بهار 1388

Mojtaba Rafieian؛ علی عسگری؛ زهرا عسگری زاده