کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
تعداد مقالات: 5
1. تبیین نقش عوامل ژئوپلیتیکی بر سیاست خارجی عمان

دوره 53، شماره 1، بهار 1400، صفحه 283-305

10.22059/jhgr.2020.288612.1008004

محسن بیوک؛ محمد اکرمی نیا


2. واکاوی چالش‌های جغرافیایی ظهور دموکراسی در خاورمیانه

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 377-388

10.22059/jhgr.2016.55872

احسان لشگری تفرشی؛ سید عباس احمدی


3. ژئوپلیتیک شیعه یا هلال شیعه (مبانی، اهداف و رویکردها)

دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 197-214

10.22059/jhgr.2014.50600

برزین ضرغامی؛ سید محمد جواد شوشتری؛ سلمان انصاری زاده


4. ژئوپولیتیک نوین خاورمیانه و سیاست خارجی ایران

دوره 41، شماره 66، زمستان 1387

محمد‌باقر قالیباف؛ سید موسی پورموسوی


5. ژئوپولیتیک نوین خاورمیانه و سیاست خارجی ایران

دوره 66، شماره 66، زمستان 1387

محمد‌باقر قالیباف؛ سید موسی پورموسوی