دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

مقاله علمی پژوهشی

اثر سرمایه فکری بر سرمایه اجتماعی با نقش میانجی‌گری ارزش ویژه برند شهر مقصد اصفهان در زمان اپیدمی کووید 19 (مورد مطالعه شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22059/jhgr.2022.339461.1008455

یزدان شیرمحمدی؛ اسماعیل نصیری؛ معصومه پنجه پور


قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای پایداری اجتماعی شهری(مورد مطالعه: کلان‌شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22059/jhgr.2022.333390.1008406

علی صادقی؛ کیان شاکرمی؛ مینا حیدری نثار


تحلیل فضایی پراکنش طلاق در استان های ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22059/jhgr.2022.340079.1008459

محمد علی الهی چورن؛ محمدتقی حیدری؛ حسین خورشیدی؛ محبوبه ظفری


هوشمندسازی فرایند امداد و عملیات در سازمان آتش نشانی جهت ارتقاء ایمنی شهری ( نمونه موردی مدیریت هوشمند حوادث در منطقه 4 شهرداری رشت )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22059/jhgr.2017.232162.1007450

سید مسعود موسوی؛ کرامت اله زیاری؛ حسین سلطان زاده


ارزیابی عوامل موثر بر تاب آوری کالبدی در بافت‌ فرسوده شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22059/jhgr.2023.353203.1008574

محمد اسکندری نوده؛ اسماعیل نصیری هنده خاله؛ سید علی حسینی؛ مهرداد بردبار طاهر گورابی


مستخرج از پایان نامه

تبیین ژئواکونومیک جاده ابریشم و تاثیر آن بر قدرت منطقه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22059/jhgr.2023.357677.1008591

حمید رضا ملی؛ افشین متقی؛ حسین ربیعی؛ مراد کاویانی راد


مقاله علمی پژوهشی

توان‌سنجی تبدیل محلات بافت تاریخی به محلات خلاق گردشگری شهری با رویکرد شهرهای 15 دقیقه‌ای، (نمونه‌ موردی: بافت تاریخی ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22059/jhgr.2023.332089.1008392

اصغر عابدینی؛ فریدون نقیبی؛ محسن عبدود؛ فاطمه جبارپور مهرآباد؛ مائده اسدی آیدنلو


شناسایی عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن شهر زنجان با رویکرد آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22059/jhgr.2020.36209.1006547

کرامت اله زیاری؛ رشید یوسفی؛ ابوالفضل مشکینی


نسبت هویت مکانی با کنش سیاسی (مورد مطالعه: شهدای هشت سال جنگ تحمیلی در شهرستان تالش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22059/jhgr.2023.309188.1008164

مراد کاویانی راد؛ علیرضا عباسی لمر؛ مصطفی فتاحی


ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی روستایی در نواحی روستایی جنوب شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22059/jhgr.2023.333570.1008410

سید هادی طیب نیا


بررسی پیامدهای احداث دیوار مرزی ترکیه بر فعالیت‌های مرزنشینان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22059/jhgr.2023.360377.1008605

امید جعفری زاده؛ فرهاد حمزه


بررسی اهمیت رضایت گردشگران در ارائه خدمات گردشگری و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: هتل های استان سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22059/jhgr.2023.305040.1008133

فاطمه محمدی؛ خلیل صفری؛ هوشمند باقری قره بلاغ


بررسی تاثیر شاخص‌های اجتماعی- اقتصادی، محیطی در میزان ابتلا به بیماری COVID-19 در محلات شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22059/jhgr.2023.356885.1008587

محمدکاظم مسجد جامعی؛ فرزاد درگاهی؛ جواد ایمانی شاملو


شناسایی و تبیین شاخص‌های تاب‌آوری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مورد پژوهی: کلان‌شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22059/jhgr.2023.359707.1008602

رسول افسری؛ میلاد حسنعلی زاده


تحلیل مولفه های تاثیر گذار در مدیریت بحران در نواحی روستایی از دیدگاه کارشناسان و خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22059/jhgr.2023.334796.1008418

احمد حجاریان


مستخرج از پایان نامه

سنجش اثرگذاری نهادهای محلی بر گفتمان نوآوری اجتماعی تحول‌گرا درراستای توسعه پایدار روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان ری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jhgr.2023.345521.1008512

ناصر شفیعی ثابت؛ سوگند خاکسار


مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی شاخص های اجتماعی شهر های کوچک با مرتبه جمعیتی آنها: نمونه موردی نظام شهری استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22059/jhgr.2023.343755.1008495

محمد سلاورزی زاده؛ حجت شیخی؛ علی اصغر بگ محمدی


مستخرج از پایان نامه

تحلیل اثر اقتصاد سیاسی بر پویش شهرنشینی در بازه زمانی 1300 تا 1357

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22059/jhgr.2023.350715.1008562

معصومه حاجی غلامی؛ پروانه زیویار؛ رحیم سرور


مقاله علمی پژوهشی

واکاوی وضعیت شاخص های توسعه کارآفرینی روستایی و تبیین عوامل تاثیر گذار بر آن (مورد مطالعه: شهرستان الشتر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22059/jhgr.2023.361724.1008614

داوود مهدوی؛ امیر خنجری عالم؛ داوود شیخی


به‌کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت تدوین مدل پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره تامین گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22059/jhgr.2023.362732.1008621

هادی مفتاحی؛ مهدی نیک سرشت


مستخرج از پایان نامه

تبیین مفهومی و اعتبارسنجی شاخصهای بازساخت در نواحی روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22059/jhgr.2023.353816.1008576

سودابه احمدی؛ طاهره صادقلو؛ حمید شایان


مقاله علمی پژوهشی

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تخصیص اراضی کشاورزی در دشت ماهیدشت از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22059/jhgr.2023.332818.1008400

سمیره صی محمدی؛ کیومرث زرافشانی؛ فرزاد امیری؛ حسین مهدی زاده؛ محسن توکلی


بنیادی

تحلیل پیچیدگی‌ها و ابهامات چیستی مفهوم شهر هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22059/jhgr.2023.350092.1008554

قاسم مطلبی؛ مرتضی میرغلامی؛ رسول حق بیان


مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی تأثیر تأسیسات و تجهیزات شهرهمدان بر تمایلات رفتاری گردشگران با میانجی‌گری تجربه ادراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/jhgr.2023.359202.1008600

حامد عباسی؛ محسن کریمی


مستخرج از پایان نامه

بررسی تطبیقی عوامل موثر بر کیفیت زندگی با توجه مقیاس شهرها (نمونه‌ های مطالعاتی: شهرهای تهران، قزوین و ضیاءآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

10.22059/jhgr.2023.354231.1008579

آرمین اسلامی؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


مقاله علمی پژوهشی

تأثیر سیاست‌های رشد بر تنش آبی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22059/jhgr.2024.360636.1008607

هادی ویسی


مستخرج از پایان نامه

تحلیل راهبردی کاربست حکمروایی خوب در توسعه پایدار شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: شهرهای بابلسر، نور و رامسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22059/jhgr.2024.366715.1008642

محسن نوایی؛ جلال عظیمی آملی؛ غلامرضا جانباز قبادی


مقاله علمی پژوهشی

روش تفسیر جغرافیایی اماکن در فهم آیات قرآن کریم (گرندد تئوری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.22059/jhgr.2024.347067.1008527

سیده سمیه خاتمی؛ سید جواد خاتمی؛ محمد علی احمدیان


تاثیرات جدایی احتمالی شهرری از کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22059/jhgr.2024.366430.1008639

حسن اسماعیل زاده


تحلیل نقش برند مکانی روستا و تصویرسازی ذهنی خوب از کشاورزی در توسعه نظام نواوری فناورانه روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1402

10.22059/jhgr.2024.367200.1008643

مسعود نیک‌سیرت؛ عباس امینی


مستخرج از پایان نامه

جستاری بر پتانسیل‌سنجی تراکم ترافیک در محلات بافت جدید و قدیمی شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22059/jhgr.2024.371260.1008665

رضا کریمی؛ اکبر اصغری زمانی؛ محمدرضا پورمحمدی


مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر ارتقاء قدرت دفاعی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22059/jhgr.2024.368451.1008650

سجاد نجفی؛ افشین متقی


مستخرج از پایان نامه

عوامل موثر بر امنیت‌غذایی خانوارهای کشاورزان در واحدهای بهره‌برداری کوچک‌مقیاس استان همدان باتاکید بر تاثیر تاب‌آوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22059/jhgr.2024.369816.1008658

مهسا معتقد؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ علی اکبر براتی؛ امیر علم بیگی


مقاله علمی پژوهشی

اصول برنامه‌ریزی جدید برای بازاندیشی چارچوب نظری طرح هادی روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22059/jhgr.2024.365711.1008635

سمیه عزیزی؛ فرهاد عزیزپور


نقش فرهنگ سیاسی در مشارکت‌های سیاسی - اجتماعی مردم ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/jhgr.2024.369700.1008655

محمود واثق؛ آرش نصیری زرقانی؛ سید محمد نقیب زاده؛ رضا شکوری جوشقان


ضرباهنگ مصرف فضا در گردشگری کوهستان‌های پیراشهری (کوهستان گاوازنگ و امند زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22059/jhgr.2024.369222.1008652

اسماعیل دویران


نقش توسعه گردشگری غذا در توانمندسازی زنان (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22059/jhgr.2024.365860.1008666

واحده راهپیکر؛ نازنین تبریزی؛ روزبه میرزائی


گردشگری سالمندی راهکاری برای ارتقاء تندرستی سالمندان؛بررسی الگوی گردشگری سالمندان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.351470.1008568

معصومه توانگر؛ مریم هاشمیان


بررسی هیدروپلیتیکی انحراف آب دجله به داخل ترکیه با احداث سد «ایلیسو»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.366006.1008637

محمدرضا جوفار؛ حمید رضا محمدی


مستخرج از پایان نامه

سرمایه های جوامع محلی و توسعه اقتصادی گردشگرمحور(مورد مطالعه: روستاهای هدف گردشگری استان زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.371800.1008668

سیده سمیرا موسوی؛ جمشید عینالی؛ فرهاد جوان


مقاله علمی پژوهشی

تبیین پیامدهای اقتصادی حرکات جمعیتی (مهاجرفرستی و مهاجرپذیری) در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان لنگرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.367571.1008644

محمد اکبر زاده؛ نصرلله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان


مفهوم و ابعاد مدیریت ریسک در شهرهای هوشمند (مطالعه موردی: شهرداری مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.365037.1008631

راضیه قاسم زاده؛ امید علی خوارزمی


مستخرج از پایان نامه

بررسی ساخت وساز‌های غیرمجاز شهری از نظر تراکم و نما (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری کلانشهر تبریز(کوی ولیعصر و بیلانکوه))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.357158.1008590

حسن محمودزاده؛ اسماء عیدی؛ فیروز جعفری


مقاله علمی پژوهشی

آینده نگاری‌ برنامه ریزی‌ شهر سالم ‌با رویکرد ‌سناریونویسی ‌ (مطالعه موردی: شهر بندر ماهشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.356283.1008661

مسعود صفائی پور؛ علی اشکبوس


بررسی و تحلیل چالش‌های رصد بخش کشاورزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.370671.1008664

زهرا نجفیان؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ علیرضا دربان آستانه؛ حسین فرازمند


مستخرج از پایان نامه

تکاپوی امنیتی دستگاه جاسوسی و اِنها در تثبیت و تداوم حکومت مسعود غزنوی براساس تاریخ بیهقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.368537.1008651

مرجان بدیعی ازنداهی؛ رسول افضلی؛ جهانگیر معینی علمداری؛ عاطفه گلفشان


لجستیک شهری در مراکز تاریخی با استفاده از ارزیابی چند معیاره در سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهر سقز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.365418.1008633

ابوالفضل قنبری؛ صدرا کریم زاده؛ بهمن مردانی


بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر میزان موفقیت الگوهای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد (نمونه موردی: مسکن مهرشهر مهاباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22059/jhgr.2024.375762.1008692

کیومرث ایراندوست؛ زاهد یوسفی؛ میدیا محمدی توتونچی


مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی ارتباط بین انگیزه شهروندان و کیفیت داده‌های جغرافیایی داوطلبانه (مطالعه موردی: فضاهای سبز شهری در منطقه 6 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22059/jhgr.2024.375776.1008694

زهرا امینی راد؛ نرجس محمودی وانعلیا؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ سید کاظم علوی پناه؛ سعید حمزه


مستخرج از پایان نامه

برنامه‌ریزی راهبردی مسکن بر مبنای سناریونویسی، مطالعه موردی: شهر خرم‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.22059/jhgr.2024.358505.1008596

آذر مرادی منفرد؛ احمد خادم الحسینی؛ صفر قائدرحمتی؛ حمید صابری


مقاله علمی پژوهشی

تحلیل چالش‏ های مقابله با پدیده آتش ‏سوزی در جنگل‎های شهرستان چوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.22059/jhgr.2024.376394.1008698

فرشته رفیعی؛ زهرا اطهری


مستخرج از پایان نامه

تحلیلی بر پایداری نظام‌های بهره برداری کشاورزی در روستاهای استان بوشهر (با تاکید برنظام خرده دهقانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1403

10.22059/jhgr.2024.322344.1008677

فرخنده سلمانپور؛ حمید برقی؛ یوسف قنبری


شناسایی و اولویت بندی عوامل سیاسی- اقتصادی موثر بر چالش های قومیتی بلوچ در درون جغرافیای سیاسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

10.22059/jhgr.2024.368282.1008648

وحید کیانی؛ علی اشرفی؛ فاطمه علیشاهپور


تحلیل مناسبات هیدروپلیتیک در حوضۀ آبریز رودخانۀ بین‌المللی مکونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.22059/jhgr.2024.369733.1008656

یاشار ذکی؛ شهاب الدین شفیع


تحلیل و ارزیابی اثرات رهیافت متاورس بر توسعه گردشگری روستایی در بخش طرقبه شهرستان بینالود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1403

10.22059/jhgr.2024.372402.1008670

احمد رومیانی؛ علی منظم اسماعیل پور؛ الهه کنعانی ترشیزی