دوره و شماره: دوره 42، شماره 67، اردیبهشت 1388، صفحه 1-125 (1 شماره 67) 
بررسی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر آمل

احمد پوراحمد؛ فرانک سیف الدینی؛ عامر نیک پور


بررسی تأثیرات توریسم در برنامه‌ریزی نواحی روستایی

محمدشریف شهیدی؛ زهرا السادات اردستانی؛ محمدمهدی گودرزی سروش