کلیدواژه‌ها = فضای سبز
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر احساس ناامنی در فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: پارک‌های ناحیه‌ای شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

10.22059/jhgr.2020.278047.1007887

مهران فاطمی؛ حجت رضایی؛ سعیده مویدفر