کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تغییرات فضائی-زمانی شاخص اشتغال زنان در نواحی روستایی استان اصفهان(1390-1375)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22059/jhgr.2020.304596.1008131

مهرانگیز رضائی


2. تحلیل ذینفعان توسعه شهری دانش بنیان (مورد پژوهی: شهر اصفهان)

دوره 53، شماره 1، بهار 1400، صفحه 323-341

10.22059/jhgr.2020.280961.1007921

مصطفی دهقانی؛ غلامرضا حقیقت نایینی؛ اسفندیار زبردست


5. بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 515-531

10.22059/jhgr.2018.252555.1007647

نرجس بختیاری؛ یعقوب زنگنه؛ مسعود تقوایی؛ مهدی زنگنه