کلیدواژه‌ها = توزیع فضایی
تعداد مقالات: 10
1. تبیین الگو و تحلیل نحوه توزیع خدمات شهری در شهرهای نفت خیز (نمونه موردی: آبادان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

صادق بشارتی فر؛ مصطفی میرآبادی


2. ارزیابی نظام سلسله‌مراتبی شهری استان لرستان در دورۀ 1365 تا 1390

دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 151-166

رضا مستوفی الممالکی؛ نعمت شاه کرمی؛ مجتبی فتایی


4. شناسایی و ارزیابی گستره های فضایی فقر شهری در شهر یزد

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 677-695

محمد رضا رضایی؛ مهدی علیان؛ امیررضا خاوریان


6. چگونگی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری ایران طی سال‌های 1335 تا 1385

دوره 42، شماره 68، تابستان 1388

رحمت اله فرهودی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ رامین ساعد موچشی


7. الگوهای فضایی حوادث ترافیک درون شهری در رشت

دوره 65، شماره 65، پاییز 1387

نورالدین عظیمی؛ محمد رضا فاروقی


10. الگوهای فضایی حوادث ترافیک درون شهری در رشت

دوره 41، شماره 65، پاییز 1387

نورالدین عظیمی؛ محمد رضا فاروقی