دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-226 (82) 
تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW

صفحه 21-44

10.22059/jhgr.2013.29382

احمد پوراحمد؛ امین فرجی ملائی؛ آزاده عظیمی؛ صدیقه لطفی


نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن

صفحه 111-128

10.22059/jhgr.2013.29387

فضیله دادورخانی؛ عبدالمجید قرنجیک؛ علی قنبری نسب؛ ناهید اکبری سامانی


تمایزات منطقه‌ای و سطوح تکنولوژی تولیدات صنعتی ایران

صفحه 129-146

10.22059/jhgr.2013.29388

محمدعلی فیض‌پور؛ محمد رضا دهقانپور؛ قدرت ا... طلایی