کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تبیین الگوی شهروند بیوفیلیک (مطالعه موردی: مناطق 9 و10 کلان شهر تهران)

دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 993-1008

10.22059/jhgr.2019.280543.1007915

سید اسحاق جلالیان؛ زهرا تردست؛ محمد ویسیان


تحلیل مکانی شاخص‎های کیفیت زندگی در شهر تهران

دوره 45، شماره 4، دی 1392، صفحه 29-56

10.22059/jhgr.2013.36135

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ عباس رجایی