لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.
پردازش فلسفی- مفهومی حق به شهر از منظر مدیریت شهری

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1235-1255

10.22059/jhgr.2019.276853.1007869

افشین متقی؛ حسین طلا؛ آرش قربانی سپهر


الگوهای فضایی حوادث ترافیک درون شهری در رشت

دوره 41، شماره 65، آذر 1387

نورالدین عظیمی؛ محمد رضا فاروقی


سنجش میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محلة نواب

دوره 42، شماره 67، اردیبهشت 1388

Mojtaba Rafieian؛ علی عسگری؛ زهرا عسگری زاده


تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری

دوره 65، شماره 65، آذر 1387

حسین حاتمی نژاد؛ رحمت ا... فرهودی؛ محمدپور جابری مرتضی


بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان در به‌کارگیری شیوه‌های حفاظت منابع آب‌وخاک در دشت جایدر (شهرستان پل‌دختر)

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 73-92

10.22059/jhgr.2016.58924

سیروس قنبری؛ جواد بذرافشان؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ میثم طولابی نژاد


تحلیل تأثیر تغییرات کالبدی بر ساختار فضایی محدودة تاریخی شهر ارومیه به ‌روش Space Syntax و GIS

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 79-96

اصغر عابدینی؛ ناصر ثبات‌ثانی؛ مینا گلشنی


بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران

42(72، تابستان 1389)، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 82-103

مجید عبدالهی؛ جمیله توکلی نیا؛ مظفر صرافی


بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان)

43(76، تابستان 1390)، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 85-98

علیرضا شاه آبادی؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ ابوالفضل زنگانه؛ احمد زنگانه


مکان‎یابی مراکز امدادرسانی در شهر یزد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‎ای و GIS FUZZY

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 85-101

10.22059/jhgr.2014.50595

محمد رضا رضایی؛ صفر قائدرحمتی؛ سید مصطفی حسینی


تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 85-103

10.22059/jhgr.2019.282830.1007949

شهریور روستایی؛ رحیم حیدری چیانه؛ اکبر اصغری زمانی؛ رحیم توسلیان