دوره و شماره: دوره 43، شماره 4 - شماره پیاپی 78، دی 1390، صفحه 1-264 (شماره 78) 
تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند

صفحه 23-44

حسین حاتمی نژاد؛ حمید پور حسین؛ صابر محمد پور؛ ایوب منوچهری میاندوآب


تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا)

صفحه 67-84

سیدحسن مطیئی لنگرودی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمد رضا رضوانی؛ عبدالحمید نظری؛ بهمن صحنه


تحلیل نابرابری‌های توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران

صفحه 153-168

مسعود تقوایی؛ حمید رضا وارثی؛ رعنا شیخ بیگلو