دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-238 (83) 
مدل‎سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان شهر تهران

صفحه 1-22

10.22059/jhgr.2013.30036

کرامت اله زیاری؛ فرشید عشق¬آبادی؛ امیر رضا ممدوحی؛ رحمت اله فرهودی


تحلیل گرادیان الگوی سیمای سرزمین شهری(مطالعه‎ی موردی: شهر اصفهان)

صفحه 87-104

10.22059/jhgr.2013.30040

علیرضا سفیانیان؛ زهرا مختاری؛ سیّد جمال‎الدّین خواجه‎الدّین؛ حمید رضا ضیایی


تبیین تحوّلات مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی

صفحه 217-218

10.22059/jhgr.2013.30047

رسول افضلی؛ محمّد باقر قالیباف؛ میثم احمدی فیروزجائی