دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-248 
2. تحلیل محتوایی جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه¬های بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 19-38

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ طاهره صادقلو


6. بنیادهای هویت سیاسی کُردهای ایرانی

صفحه 95-120

مرجان بدیعی ازنداهی؛ احد محمدی؛ عظیم زمانی


7. جنبه‌های بین‌المللی ژئوپلیتیک زیست محیطی

صفحه 121-146

سید عباس احمدی؛ طهمورث حیدری موصلو؛ روح الله نیکزاد


12. بررسی نقش جادّه‎ی ترانزیت سنتو در توسعه‎ی مجموعه شهری یزد

صفحه 229-248

صفر قائدرحمتی؛ غلامعلی مظفری؛ سید مصطفی حسینی