دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-278 
1. ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس

صفحه 1-28

کرامت اله زیاری؛ صالح اسدی؛ طاها ربانی؛ محمد مولائی قلیچی


2. تحلیل مکانی شاخص‎های کیفیت زندگی در شهر تهران

صفحه 29-56

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ عباس رجایی


3. تحرکات جمعیت در نواحی جغرافیایی ایران و پیامدهای آن

صفحه 57-74

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ مطهره قدیری معصوم


11. اسکان غیر رسمی، اولویت بندی چالش های محلۀ جعفرآباد شهر کرمانشاه

صفحه 221-242

علیرضا جمشیدی؛ داود جمینی؛ معصومه جمشیدی؛ رامین چراغی