موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، ناحیه ای
تعداد مقالات: 37
26. رویکرد نو منطقه گرایی در راستای ارتقای نظام مدیریت توسعة فضایی ایران

دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 857-874

مظفر صرافی؛ ناصر نجاتی علاف


27. ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS

دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 697-717

حسین حاتمی نژاد؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ حسین آهار؛ محمد علی سالکی


30. سازمان فضایی در نظام شهری ایران با استفاده از تحلیل جریان هوایی افراد

دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 125-150

هاشم داداش پور؛ امیررضا ممدوحی؛ آتوسا آفاق پور


32. ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-28

کرامت اله زیاری؛ صالح اسدی؛ طاها ربانی؛ محمد مولائی قلیچی


33. تحرکات جمعیت در نواحی جغرافیایی ایران و پیامدهای آن

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 57-74

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ مطهره قدیری معصوم


36. تحلیل ژئو مورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی (نمونه موردی: دامنه های غربی کوهستان سهند)

دوره 45، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 209-228

شهرام روستایی؛ محمد حسین فتحی؛ سیروس فخری؛ عادل محمدی فر


37. بررسی وضعیّت توسعه‎ی پایدار شهرستان رشت با استفاده از روش جای پای اکولوژیک

دوره 45، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 191-208

محمود جمعه پور؛ حسین حاتمی نژاد؛ سارا شهانواز