موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
توان‌سنجی تبدیل محلات بافت تاریخی به محلات خلاق گردشگری شهری با رویکرد شهرهای 15 دقیقه‌ای، (نمونه‌ موردی: بافت تاریخی ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22059/jhgr.2023.332089.1008392

اصغر عابدینی؛ فریدون نقیبی؛ محسن عبدود؛ فاطمه جبارپور مهرآباد؛ مائده اسدی آیدنلو


بررسی اهمیت رضایت گردشگران در ارائه خدمات گردشگری و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: هتل های استان سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22059/jhgr.2023.305040.1008133

فاطمه محمدی؛ خلیل صفری؛ هوشمند باقری قره بلاغ


به‌کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت تدوین مدل پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره تامین گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22059/jhgr.2023.362732.1008621

هادی مفتاحی؛ مهدی نیک سرشت


ارزیابی تأثیر تأسیسات و تجهیزات شهرهمدان بر تمایلات رفتاری گردشگران با میانجی‌گری تجربه ادراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/jhgr.2023.359202.1008600

حامد عباسی؛ محسن کریمی


ضرباهنگ مصرف فضا در گردشگری کوهستان‌های پیراشهری (کوهستان گاوازنگ و امند زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22059/jhgr.2024.369222.1008652

اسماعیل دویران


گردشگری سالمندی راهکاری برای ارتقاء تندرستی سالمندان؛بررسی الگوی گردشگری سالمندان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.351470.1008568

معصومه توانگر؛ مریم هاشمیان


سرمایه های جوامع محلی و توسعه اقتصادی گردشگرمحور(مورد مطالعه: روستاهای هدف گردشگری استان زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.371800.1008668

سیده سمیرا موسوی؛ جمشید عینالی؛ فرهاد جوان


آینده‌پژوهی روندهای تاثیرگذار بر توسعه گردشگری ایران در دوران پساکرونا

دوره 56، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 47-62

10.22059/jhgr.2022.335020.1008421

علی رحیمی؛ محمد رضا رضایی؛ حجت الله پاشاپور


بخش بندی بازار گردشگری بر اساس انگیزه ‏های سفر ( مطالعه موردی: شهرهای اردبیل، سرعین و مشکین ‏شهر )

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 17-30

10.22059/jhgr.2022.340051.1008461

سپیده برومند داشقاپور؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ محمد باشکوه اجیرلو؛ ایمان قاسمی همدانی


تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری شهرستان شاهین شهر و میمه

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 179-194

10.22059/jhgr.2022.340222.1008464

فرشته پاکزاد؛ علیرضا سفیانیان؛ سیما فاخران؛ وحید عابدین پور جوشقانی


مطالعه پیشایندها و پسایندهای عشق به برند مقصد گردشگری مشهد

دوره 55، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 109-126

10.22059/jhgr.2022.332591.1008396

محمد غفاری؛ بهاره هراتی؛ مینا خوشرو؛ احمد عباسی


توسعة زیست‏ سازگار در جغرافیای دارای میراث طبیعی؛ نمونة مطالعاتی: روستای گردشگری ابیانه

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 479-498

10.22059/jhgr.2021.311420.1008187

مهدیه ذوالفقاری طهرانی؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ بهروز منصوری؛ مجتبی انصاری